Installation Ausstellung

(February 8, 2019)


Fiesta Viktoria [Uni Kiosk]

(July 28, 2018)


N.OF.I- No Offense Intended [Private View ii]

(July 14, 2018)


Art Tech - Kunstfestival ii

(November 25, 2017)


Final Alanus Rundgang

(June 30, 2017)


Art Tech - Kunstfestival

(April 29,2017)


Private View i

(March 25, 2017)


5/8 über'n Berg

(March 31, 2017)


Alanus Rundgang

(December 16, 2016)


Wie Wir Leben

(October 16, 2016)


Klassenaustellung 

(July 8, 2016)

 

Rundgang

(July 1, 2016)

 

Places & Spaces

(June 22, 2016)

 

Die Frühe Handlung der Bienen 

(February 6, 2016)